Garant

Mgr. Richard Jisl

Mgr. Richard Jisl, od roku 1990 pracuje v oblasti školení, vzdělávání a zaměstnávání fyzioterapeutů masérů a instruktorů.

 

"Život je nádherný dar - zvláště ve chvíli, kdy si ho vytváříme sami."

_MG_8191_ret

 

 

 

Po studiu fyzioterapie a metodiky tělesné výchovy a sportu na FTVS začal své poznatky uplatňovat v praxi převážně mezi sportovci s využitím vlastních zkušeností závodníka v běhu na lyžích. Tyto znalosti prohloubil několikaletou praxí v zahraničí a to v Itálii a Německu. Po návratu a studiu orientální medicíny a shiatsu v Holandsku a Německu pod vedením japonských lektorů se začal věnovat soukromé praxi a budování centra aktivního odpočinku Kidokai, kde uplatnil své získané znalosti. Jeho praxí prošlo mnoho vynikajících sportovců, mezi které se řadí olympionici jako Eva Vrabcová Nývltová a David Bakeš, se kterými stále spolupracuje.

Další aktivitou se stala výuka masérů a terapeutů pod záštitou nestátního vzdělávacího zařízení akreditovaného MŠMT a Ministerstva zdravotnictví. Zde se specializoval na výuku shiatsu masáží a terapií. Jeho kurzy a školeními za tu dobu prošlo více než 5000 studentů z České republiky, Slovenské republiky, Nizozemí, Itálie, Ruska i Německa. Úspěšnou fyzioterapeutickou praxi doplňuje dále technikami vycházejícími z orientální medicíny, tejpováním MTC a zdravotními cvičeními taichi a Pangu Shengong (léčivý čchi-kung).

V současné době uplatňuje své poznatky také v rámci Healthy Life Kidokai Running výukou zdravého běhu a sportování bez únavy. Tento systém vznikl v průběhu jeho sportovní kariéry, kdy i navzdory vážného úrazu kolenního kloubu dokázal zvítězit na MS ve footbikingu. 

Vzdělání

 • 1995      FTVS UK Praha – metodika sportu a TV
 • 1987      SZŠ Herty Lindnertové Teplice – nástavbové studium rehabilitační pracovník
 • 1985      Gymnázium Jablonec nad Nisou

Specializované kurzy

 • Medical Taping Concept – MTC – Fysiotape(NL) – zastoupení pro ČR  
 • Specializované kurzy:  Life training – Selfesteem enhancement  - psychoterapeutický výcvik - Londýn (VB)
 • Kushi institut Amsterdam (NL) – makrobiotický životní styl a Shiatsu
 • Reconecting Healing course  - Dr. Eric Pearl – Köln (Germany)
 • Instruktor Pangushengong PGSG International Research Institut San Francisco (USA)
 • Instruktor Taichichuan 

 

Instruktor KIDOKAI – centrum zdraví a aktivního odpočinku – skupinová cvičení:

 • Tai chi chuan
 • Okido joga
 • Shiatsu
 • Aikido (3.kyu)
 • Mystical Pangu Shengomg – zdravotní cvičení